17-08-2019

Strengen klippes og hun insemineres.

Del siden